Politika cookies společnosti
SaltPay /B-Payment

Tato politika cookies definuje, co jsou to soubory cookies a jak je společnost SaltPay/B-Payment na svých webových stránkách používá. Společnost SaltPay /B-Payment doporučujeme, aby si uživatelé tuto politiku přečetli, aby porozuměli, jaký druh cookies SaltPay/B-Payment používá, jaké informace využíváním cookies SaltPay /B-Payment shromažďujeme a jakým způsobem jsou tyto informace používány. 

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou webovou stránkou uloženy v zařízení uživatele, když ji navštíví.
 Cookies mohou být buď relační (session cookies), nebo trvalé (persistent cookies). Relační cookies jsou ze zařízení uživatele smazány po uzavření prohlížeče. Trvalé cookies zůstanou ve Vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete, nebo do doby jejich expirace.
 Uživatel může používání cookies vždy zablokovat nebo požádat o povolení při každém ukládání cookies tak, že změní nastavení prohlížeče. Mějte na paměti, že tyto změny mohou částečně nebo zcela omezit používání webových stránek. Výrobci prohlížečů poskytují stránky s nápovědou týkající se spravování cookies v rámci svých produktů.

Používá společnost SaltPay /B-Payment cookies?
Ano, SaltPay /B-Payment používá trvalé cookies, za účelem sledování návštěvy uživatelů na svých webových stránkách, zlepšení zážitku uživatelů, ochrany webových stránek SaltPay /B-Paymentu před neoprávněným použitím nebo zneužití, spravovali jazyková nastavení atd. SaltPay /B-Payment používá i relační cookies, které jsou funkční pouze po dobu Vaší návštěvy na webové stránce nebo do uzavření prohlížeče.
 SaltPay /B-Payment používá cookies patřící třetím stránam na jejich webových stránkách,  Google Analytics, Bit Fish a Facebook Pixel. SaltPay /B-Payment používá tuto službu zejména pro analýzu návštěvy webových stránek, tvorbě marketingových maretiálů reklamních sdělení pro specifickou cílovou skupinu. Informace o využití cookies u těchto společností můžete najích na nejich webových stránkách. 

Jaké informace společnost SaltPay /B-Payment používáním cookies shromažďuje?  
Při každé návštěvě webových stránek společnosti SaltPay /B-Payment Vám SaltPay /B-Payment může automaticky shromažďovat jakoukoli z následujících informací: 

 • IP adresu uživatele
 •  Nastavení časového pásma
 • Operační systém a prohlížeč
 • Adresu webových stránek, ze které uživatel přišel na webové stránky
 • Zemi uživatele
 • Termíny, které uživatelé na stránkách SaltPay /B-Paymentu zadali pro vyhledávání
 • Výrobky, které si uživatelé prohlíželi nebo které hledali
 • Dobu odezvy stránky
 • Chyby při stahování
 • Délku návštěv určitých stránek
 • Informace o interaktivních stránkách, jako jsou zobrazení, kliknutí a přejetí myší
 • Způsob odchodu z webových stránek