Zásady spoločnosti SaltPay/B-Payment ohľadom súborov cookies 

Tieto zásady definujú, čo sú súbory cookies a ako spoločnosť SaltPay/B-Payment používa súbory cookies na svojich webstránkach. SaltPay/B-Payment odporúča, aby si užívatelia prečítali si tieto zásady a vedeli, aký typ cookies SaltPay/B-Payment používa, ktoré informácie prostredníctvom cookies SaltPay/B-Payment zhromažďuje a ako sú tieto informácie použité. 

Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia užívateľa pri návšteve webstránky.
 Cookies môžu byť buď krátkodobé (session cookie) alebo dlhodobé (persistent cookie). Krátkodobé cookies sa zo zariadenia užívateľa vymažú pri zavretí prehliadača. Dlhodobé cookies ostávajú uložené v zariadení užívateľa, pokiaľ ich nevymaže alebo pokiaľ nestratia platnosť.
 Užívateľ môže vždy zablokovať použitie cookies alebo zmenou nastavení prehliadača vyžadovať povolenie každý raz pri ukladaní cookies. Treba myslieť na to, že takéto zmeny môžu čiastočne alebo úplne obmedziť použitie webstránky. 

Používa spoločnosť SaltPay/B-Payment cookies?
Áno, SaltPay/B-Payment používa dlhodobé cookies na sledovanie návštev užívateľov na webstránkach spoločnosti SaltPay/B-Payment s cieľom zlepšiť ich užívateľské skúsenosti, ochrániť webstránky spoločnosti SaltPay/B-Payment pred neoprávneným použitím, prevencie pred podvodmi, spravovať jazykové nastavenia, atď. SaltPay/B-Payment tiež používa krátkodobé cookies, ktoré trvajú len počas aktuálnej návštevy webstránky alebo kým nezavriete prehliadač.

SaltPay/B-Payment používa cookies patriace tretím stranám na ich webstránkach, Google Analytics, Bit Fish a Facebook Pixel. SaltPay/B-Payment používa túto službu najmä na analýzu používania webstránky, na vytvorenie marketingových materiálov a reklám prispôsobených konkrétnemu cieľovému publiku. Informácie o tom, ako tieto strany používajú súbory cookies, sú uvedené na ich webstránkach.

Aké informácie zhromažďuje SaltPay/B-Payment prostredníctvom cookies?

Pri každej návšteve webstránok spoločnosti SaltPay/B-Payment, SaltPay/B-Payment môže automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie: 

 • adresa internetového protokolu užívateľa (IP)
 • nastavenia časového pásma 
 • operačný systém a prehliadač
 • URL, z ktorej užívateľ prišiel
 • krajina užívateľa
 • pojmy, ktoré užívateľ vyhľadával na webstránke spoločnosti SaltPay/B-Payment 
 • produkty, ktoré užívateľ prezeral alebo hľadal 
 • čas odozvy stránky
 • chyby pri sťahovaní
 • dĺžka návštev určitých stránok 
 • informácie o interaktívnych stránkach, ako sú prezerania, kliky a pohyby myšou 
 • spôsoby použité na opustenie stránky