eCommerce

Uvedomujeme si dôležitosť bezpečnej a účinnej online platobnej služby. Naše riešenia sú spoľahlivé, rýchle, bezpečné a stvorené pre akýkoľvek typ podniku.   

SecurePay

SecurePay je jednoduché, ľahko implementovateľné riešenie pre malé podniky. Platobná brána umožňuje obchodníkom spracovať online transakcie bezpečne s minimálnou integráciou. Údaje o kreditných kartách sú u nás v bezpečí uschované. SecurePay podporuje iFrame riešenie a tiež presmerovávanie držiteľa karty z obchodníkovej webovej stránky do našich vlastných stránok. 

Presmerovanie – Držitelia kariet sú presmerovaní z webových stránok obchodníka na našu stránku, aby mohli byť vložené údaje o platbe a dokončená transakcia.

iFrame – Naše SecurePay iFrame riešenie umožňuje obchodníkom načítať alebo vložiť vonkajšie zabezpečené platby do obsahu na ich web. Z pohľadu majiteľa karty je celá transakcia zhotovená na stránke obchodníka.

SecurePay podporuje najvyšší štandard zabezpečenia 3D Secure transakcií tak od Mastercard, ako aj Visa.

B-Gateway

B-Gateway je naša online platobná brána, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou online platobných procesov, čo dovoľuje obchodníkom prijímať autorizácie pre kreditné transakcie a posielať ich na overenie a zaúčtovanie.

B-Gateway je aplikácia programovacieho rozhrania, čo je komplexný procesno-platobný softvér pre obchodníkov a partnerov, ktorí vyžadujú sofistikovanejšie platobné riešenia. 

B-Gateway necháva obchodníkom a partnerom kompletnú kontrolu nad ich onlinovými platobnými procesmi a umožňuje im vytvárať aplikácie na spracovanie transakcií, ktoré spracovávajú platby z ich internetovej stránky.

Ponúkame celý rad webových služieb, ktoré dovoľujú obchodníkom sťahovať zúčtovania, podvody, nezrovnalosť a dáta transakcií do ich vlastných systémov. (XML/CSV = druhy súborov)

Virtuálny terminál 

Rovnaká efektivita ako pri bežnom POS termináli. Rýchly a jednoduchý prístup, žiadne technické nastavovanie nie je potrebné. Ideálne pre prehľad transakcií a detaily o nich, storná a rušenia transakcií. 

 

Viac eCommerce produktov

Jednorazové platby – online transakcie, kde zákazník nakupuje produkt alebo službu, ktorá je hradená plnou cenou v jednej transakcii.

Opakované platby – opakované transakcie sú pre obchodníkov príhodným spôsobom, ako vyberať predplatné (zálohy) a splátky od svojich zákazníkov.

Výplaty z hazardu sú dostupné pre oprávnených obchodníkov s vyšším rizikom. Táto služba umožňuje obchodníkom vyplácať výhry držiteľom platobných kariet.

Dynamic Descriptor - Táto služba umožňuje obchodníkom upraviť identifikáciu obchodníka na výpise k jednotlivým transakciám.

Multi Currency – Spracovanie v jednej mene a vyrovnanie v druhej.

Zúčtovanie transakcií 

SaltPay posiela inštrukcie pre SWIFT platby na bankový účet vlastnený obchodníkom. Všeobecne obchodník dostane svoje peniaze do dvoch pracovných dní po tom, ako Borgun zadá platbu.


Rozporované transakcie

Rozporované transakcie sú nevyhnutnou súčasťou online platieb. Naším cieľom, ako aj vaším, je uistiť sa, že k týmto prípadom bude dochádzať čo možno najmenej. Poskytujeme obchodníkom efektívne reklamované transakcie (návraty) a naše zrýchlené interné rozporované procesy. Naše výsledky s úspešnými rozporovanými transakciami sú vynikajúce.  

 

3D Secure

3D Secure je prídavný bezpečnostný prvok pre kartové transakcie. Ponúkame ho pre platobné riešenia tak s Visa, ako aj s Mastercard. Odporúčame všetkým našim zákazníkom práve 3D Secure ako dodatočnú ochranu proti reklamovaným transakciám a podvodom. Aby bolo možné uskutočniť platby cez 3D Secure, je potrebný tzv. MPI softvér. Môžeme našim klientom ponúknuť riešenie podporujúce ich vlastný softvér alebo vám poskytneme náš vlastný.